Σάββατο , 13 Ιουλίου 2024

Tag Archives: Η ΚΑΛΠΙΚΗ ΛΙΡΑ

Η «Τράπεζα της Ελλάδος» ανακοινώνει ότι σταματάει η αγοραπωλησία χρυσών λιρών μέχρι 6/6 …

Η κάλπικη λίρα ...

Η «Τράπεζα της Ελλάδος», ανακοίνωσε ότι μέχρι την 6η Ιουλίου δεν θα πουλάει χρυσές λίρες. Έτσι ακριβώς. Όπως φαίνεται από την ανακοίνωσή της που επισυνάπτουμε. Φαίνεται πως είχαν βγάλει στη λοταρία και όσα αποθέματα χρυσού υπήρχαν κι έτρεχαν όλες αυτές τις μέρες οι μαυραγορίτες να προμηθευτούν.

Διαβάστε περισσότερα