Σάββατο , 25 Μαΐου 2024

Tag Archives: Νάξος

Το αγροτικό ζήτημα στη Νάξο |αγώνες και εξεγέρσεις

ΤΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΑ –  Το ελληνικό αγροτικό κίνημα έχει την πρώτη πεντηκονταετία του 19ου αιώνα πλούσια παράδοση εξεγέρσεων που είχαν επαναστατικό χαρακτήρα. Εκτελέσεις αρχόντων, τσιφλικάδων και τοκογλύφων, κάψιμο αρχείων χρεών και συμβολαίων (1)

Διαβάστε περισσότερα